warsztaty księgowe

Warsztaty Księgowe

Data szkolenia: 16-19.08.2022

Godzina szkolenia: 18.00
Mentor: Anna Leńczowska

Dzień 2
17.08.2022

Koszty podatkowe a bilansowe - praktyczne ujęcie

Dzień 3
18.08.2022

Koszty stałe a zmienne - jak wyliczyć koszt związany z niewykorzystanymi zdolnościami produkcyjnymi

Dzień 4
19.08.2022

RZiS porównawczy i kalkulacyjny - różnice. Na przykładach liczbowych