Zagadnienie 1, Temat 1
In Progress

Asertywna czy agresywna – jak odróżnić jedną postawę od drugiej w kontakcie z klientem? Aneta Matyjaszek 11.05.2023r